top of page

Assemblea anual - 2017


El 23 de novembre es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de l’Ampa, a la que es van tractar els següents temes:

  • Es van revisar les activitats dutes a terme per l’AMPA, com poden ser la reutilització de llibres de text, la trobada d’inici de curs, el carnestoltes, el tastajocs, les fotos de grup-classe o la revetlla de fi de curs i algunes més. Es volen incorporar noves activitats com un taller de cuina pels nens o una coral de pares.

  • Es va fer un repàs de l’estat de comptes del curs 2016-17. Les despeses s’han ajustat o han millorat el resultat inicial i el ingresos d’activitats ha estat millor de l’esperar. Com a resultat hem tingut un benefici de 229 euros. Fins i tot s’ha pogut fer una inversió extra de 600 € en joguines per infantil.

  • Es va presentat el pressupost del curs 2016-17. En general es mantenen respecte al curs anterior. Hem rebut una subvenció de 491 euros de la Paeria destinada al projecte de Reutilització de llibres de text.

  • S’han realitzat bastants canvis a la Junta de l’AMPA. Han cessat el seu president, David Sánchez, i tresorer, Josep Maria Condal. S’ha nomenat una nova presidenta, Mònica Mora, i tresorera, Sònia Pedra. Ha canviat la vicepresidenta, Ester Masip, i la secretària, Elisenda Curriá.

Podeu trobar més informació als següents documents:

bottom of page