top of page

Reutilitzacio llibres de text - 2016/17

L'AMPA ha engegat el Projecte de Reutilització dels llibres de text dels nostres fills/es. Aquest projecte implica la participació i compromís de tota la Comunitat Educativa; hem iniciat el programa amb els alumnes d'educació primària, a partir de 3r.

Tot seguit us fem un resum dels punts fonamentals d'aquest programa:

- Que vol dir REUTILITZAR?

 • Aprofitar els llibres de text d'un any per l'altre per un període mínim de 3 anys.

 • Crear un fons de llibres de text que puguin ser utilitzats pels alumnes en qualitat de préstec, curs darrera curs.

 • El llibre de text passa a ser un bé comú i el nen/ nena només n'és usuari durant el curs que el fa servir. No tots els llibres de text són susceptibles de ser socialitzats. N'hi ha que són fungibles o sigui que els alumnes escriuen en aquets llibres; per exemple quaderns d'exercicis o quaderns de fitxes.

- Quins OBJECTIUS ens plantegem?

 • Àmbit pedagògic:

 • Solidaritat i cooperació

 • Capacitat de compartir

 • Respecte i responsabilitat del material comú

 • Àmbit ecològic:

 • Conservació del medi ambient

 • Reciclatge

 • Reducció del consum

 • Àmbit econòmic:

 • Afavorir la igualtat d’oportunitats

 • Reduir la despesa econòmica de les famílies

- Quins llibres estan inclosos?

Llibres de text de 3r. a 6è:

 • Llengua Catalana

 • Llengua Castellana

 • Matemàtiques

 • Coneixement del medi

 • Música

 • Educació emocional

- A que estan obligades la famílies?

 • Ser soci de l’AMPA i estar-ne al corrent de pagament de la quota

 • Fer un bon ús del material i mantenir-lo en bon estat

 • Restituir-lo en cas de pèrdua o deteriorament, per mal ús

 • Fer donació dels llibres que el vostre fill/a ha utilitzat aquest curs i que passaran a formar part del Fons de llibres del programa. Els llibres es deixaran al col·legi el darrer dia de curs.

- A que es compromet l'AMPA?

 • A revisar els llibres a final de curs

 • A restablir els llibres deteriorats

 • A que tots els alumnes adherits al programa tinguin llibres socialitzats a un preu de 5 euros el llibre els llibres de text.

- Resultat del curs 2016-17

 • Nombre d’alumnes beneficiats: 69

 • Llibres retornats: 316

 • Llibres comprats: 105

 • Import destinat a reposició de llibres: 746,37 €

 • Import destinat a canvi d'edició: 2.180,52 €

 • Esforç invertit pels membres de l'AMPA: 72 hores

bottom of page